Aktualności

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach przy współpracy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach zorganizował dla wszystkich chętnych w dniu 13 maja b.r. webinarium „Załóż spółdzielnię socjalną i skorzystaj ze wsparcia Funduszy Europejskich”

6 maja zakończyliśmy nabór wniosków w zamkniętym konkursie o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie miejsc pracy.

Informujemy, że 4 maja 2021 r. jest dniem wolnym od pracy w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach.

Przejdź na początek