Aktualności

Uprzejmie informujemy, że dn. 18 marca 2022 r. został ogłoszony Konkurs o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2022”. Termin na składanie wniosków upływa 20 kwietnia br. Konkurs ma na celu wyróżnienia podmiotów, które potrafią połączyć działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem oraz samorządów, które aktywnie wspierają tworzenie i rozwój podmiotów ekonomii społecznej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku zaprasza mieszkańców województwa podlaskiego na „Kiermasz Przedświąteczny”, na którym można bedzie kupić produkty oferowane przez podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa podlaskiego, w tym: ręcznie wykonane ozdoby i dekoracje świąteczne, palmy, pisanki, kartki świąteczne, ceramikę, wypieki cukiernicze, galanterię drewnianą oraz wiele innych produktów.

Operatorzy projektu Podlaskie Lokalnie: Fundacja Instytut Suwerennej oraz Spółdzielnia Socjalna "Active Go" w Białymstoku zachęcają do składania wniosków mikrodotacyjnych w ramach Konkursu na Wsparcie Inicjatyw Lokalnych. Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą uzyskać wsparcie finansowe do 5 tys. zł.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku informuje, iż prowadzi bezpłatną usługę doradczą w zakresie zlecania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.”

Tłumacz Google krok po kroku - pomocne materiały. Szkolenie używania narządzi Google on-line w  środę 16.03.2022 godz. 17:00

W związku z wojną na Ukrainie w programie „Działaj Lokalnie” uruchomiono specjalną ścieżkę grantową „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”. Oznacza to, że w lokalnych konkursach grantowych w 2022 roku będą również przyznawane dotacje na wsparcie inicjatyw lokalnych na rzecz pomocy uchodźcom zza wschodniej granicy.

Pomoc dla obywateli Ukrainy / Помощь для граждан Украины

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego informuje o uruchamieniu naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2022.

Szanowni Państwo, W związku z trudną sytuacją związaną z wojną na Ukrainie i docierającymi do Polski setkami uchodźców OZRSS wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Poznania chce zebrać informacje od PS/PES z całej Polski (via OWES) na temat gotowości/zasobów do włączenia się w pomoc Ukraińcom i Ukrainkom.

Strona 5 z 17

Przejdź na początek