Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A w Suwałkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://owes.ares.suwalki.pl

Data publikacji: 2020-09-01

Data aktualizacji: 2020-09-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. widoczny fokus,
  2. wyróżnienie odnośników.

Data sporządzenia: 2020-09-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Kasjanowicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 566 20 55 wewnętrzny 205. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 16-400 Suwałki, Osiedle II 6A,

Budynek jest częściowo dostępny dostępny dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Budynek nie posiada windy z tego powodu piętro budynku jest niedostępne. Osoby które nie mogą się dostać do biur na piętrze są obsługiwane w pomieszczeniach na parterze.

Do budynku prowadzą 2 wejścia, główne od ul. Osiedle II oraz dodatkowe od ul. Ciesielskiej. Wejście główne jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach, przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Wejście dodatkowe posiada barierę w postaci czterech schodów.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, obok klatki schodowej.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wjazd jest od ul. Ciesielskiej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Ośrodku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych

 

Przejdź na początek