Dokumenty

Uwaga: Poniżej zamieszczone formularze i załączniki do regulaminów występują w dwóch wersjach kolorystycznych – kolorowej i czarno-białej. Proszę pobrać wersję odpowiednią do posiadanej drukarki.

 

Formularze przystąpienia do projektu

 
Nazwa dokumentuWersja
czarno-biała
Wersja
kolorowa
Formularz rekrutacyjny dla instytucji Pobierz plik Pobierz plik
Formularz rekrutacyjny dla uczestnika projektu Pobierz plik Pobierz plik
     
Deklaracja udziału w projekcie Pobierz plik Pobierz plik
Oświadczenie uczestnika / osoby biorącej udział w realizacji projektu Pobierz plik Pobierz plik
     

 

Regulaminy

 
Nazwa dokumentuWersja
czarno-biała
Wersja
kolorowa
Regulamin świadczenia usług (obowiązujący od 15.01.2021)   

Regulamin obow. od 01.06.2020 do 15.01.2021

  Pobierz plik
Załączniki do Regulaminu świadczenia usług Pobierz plik   Pobierz plik
     
Regulamin Społecznego Inkubatora Przedsiębiorczości   Pobierz plik
Załączniki do Regulaminu Społecznego Inkubatora Przedsiębiorczości Pobierz plik Pobierz plik
     
Regulamin udzielania wsparcia finansowego   Pobierz plik
Załączniki do Regulaminu udzielania wsparcia finansowego Pobierz plik Pobierz plik

  

Formularze dotyczące staży zawodowych - załaczniki do umowy o staż

 
Nazwa dokumentu 
Program stażu - zał. nr 1 Pobierz plik
Lista obecności - zał. nr 2 Pobierz plik
Wniosek o udzielenie dni wolnych - zał. nr 3 Pobierz plik
Sprawozdanie z przebiegu stażu - zał. nr 4 Pobierz plik
Opinia Organizatora stażu o stażyście - zał. nr 5 Pobierz plik
   
   

 

Dokumentacja konkursu "Pakiety usług doradczych specjalistycznych" - termin składania wniosków do 18.12.2020 roku

 
Nazwa dokumentuWersja
czarno-biała
Wersja
kolorowa
Regulamin konkursu    Pobierz plik
     
Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie wsparcia Pobierz plik  Pobierz plik 
Załącznik nr 2 - Karta oceny formalnej Pobierz plik  
Załącznik nr 3 - Karta oceny merytorycznej Pobierz plik  
     


 

 

Bibliografia - linki do stron:

  • ozrss.pl - repozytorium na stronie Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych – informacje na temat zakładania, finansowania spółdzielni socjalnych, prowadzenia rachunkowości, komentarz do ustawy o spółdzielniach socjalnych itp.)
  • www.ekonomiaspoleczna.gov.pl - strona Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w ramach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach departamentu istnieje bardzo dobra Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej
  • akses.ekonomiaspoleczna.gov.pl  - strona akredytacyjna ośrodków OWES, standardy działania ośrodków
  • ekonomiaspoleczna.pl - ciekawe artykuły z zakresu ekonomii społecznej
  • www.rops-bialystok.pl - dobre praktyki prezentowane na stronie Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białymstoku
  • turkusowyklub.pl – Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych

 

Przepisy i ustawy:

 

INFORMACJA O CZASOWYM ZAWIESZENIU STOSOWANIA WYTYCZNYCH

Termin zawieszenia: Stosowanie Wytycznych zawiesza się od 1 lutego 2020 r. do odwołania stosownym pismem ministra właściwego do spraw rozwoju. 

Zapoznaj się z dokumentem: Informacja o czasowym zawieszeniu stosowania (PDF 137 KB)

Przejdź na początek