Aktualności

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach ogłasza nabór wniosków na "Pakiety środków ochrony indywidualnej". O przyznanie wsparcia w formie pakietu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne spełniające wymogi regulaminu przyznawania "Pakietów środków ochrony indywidualnej" z terenu subregionu suwalskiego, tj. powiatów: M. Suwałki, suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, sokólskiego i monieckiego.

Audyt został przeprowadzony na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szkolenie dla każdej grupy obejmuje tematykę zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych oraz tzw. warsztaty ABC przedsiębiorczości.

Przejdź na początek