Aktualności

"Ośrodek Wsparcia ekonomii Społecznej w Suwałkach" informuje, że od dnia 28.12.2021r. biuro projektu zostało przeniesione do głównej siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" SA w Suwałkach, tj. 16-400 Suwałki ul. Noniewicza 42a.

Informujemy, że 24 grudnia 2021 r. jest dniem wolnym od pracy w Osrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu osobiście, mailowo, telefonicznie od 27 grudnia 2021r. (poniedziałek)

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w otwartym konkursie ofert w programie wieloletnim „Senior+” na lata 2021-2025, edycja w 2022 r.” Na realizację Programu Wieloletniego Senior + w edycji na 2022 roku przeznaczono 60 mln zł.

08.12.2021 roku odbyło się kolejne seminarium z tematyki ekonomii społecznej. Tym razem spotkaliśmy się z zainteresowanymi osobami w Mońkach.

Ekonomia społeczna daje pracę i szansę na samodzielność życiową osobom niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym, bezdomnym – i innym mającym niewielkie szanse na rynku pracy.

Projekt jest prowadzony przez Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” od 13/10/2021, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020

23-go listopada b.r. odbyły się kolejne, w ramach trwającego cyklu, Warsztaty Aktywizacji Zawodowej. Tym razem w Powiatowym Urzędzie Pracy w Augustowie.

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i potrzebujesz wsparcia w napisaniu CV lub przygotowaniu do rozmowy o pracę-skontaktuj się z nami

tel: 519 437 643

Zapraszamy

Przypominamy, że można składać wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego

Przejdź na początek