Ustawienia

 • Animacja - inspirujemy i mobilizujemy do działania, wspieramy tworzenie i rozwój inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
  • Pomoc w znajdywaniu partnerów, z którymi da się zrealizować pomysł
  • Pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy środowiskami, np. organizacjami pozarządowymi, lokalnymi przedsiębiorcami, administracją publiczną czy grupami wolontariuszy
  • Pomoc w rozwijaniu pomysłów na stworzenie przyjaznego środowiska lokalnego
  • Edukacja i wzmacnianie aktywności społecznej
  • Propagowanie idei ekonomii społecznej
 • Edukacja - organizujemy warsztaty, szkolenia, cykle edukacyjne, dotyczące tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych
  • Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej
  • Źródła finansowania i metody pozyskiwania środków finansowych
  • Efektywne pozyskiwanie środków publicznych
  • Planowanie, zarządzanie i prowadzenie działalności gospodarczej
  • Aspekty prawne i finansowe ekonomii społecznej
 • Doradztwo - indywidualne i grupowe polegające na wsparciu procesu tworzenia i towarzyszenia w rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.
  • Ogólne w zakresie m. in. zakładania i rejestrowania przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, prowadzenia działalności statutowej, sposobów finansowania działań
  • Biznesowe w zakresie m. in. działalności gospodarczej i pożytku publicznego, przygotowywanie biznes planów, poszukiwanie partnerów, rozpoznanie rynku, tworzenie miejsc pracy
  • Specjalistyczne w zakresie marketingu, księgowo-podatkowym, prawnym i finansowym
 • Targi, debaty, seminaria, mobilne punkty informacyjne w zakresie propagowania informacji, idei ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej
 • Wizyty studyjne, czyli możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami w ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w regionie i kraju.
 • Wsparcie finansowe w formie dotacji na założenie i rozwój przedsiębiorstw społecznych w kwocie 21 020,00 zł dotacji na każdą uprawnioną osobę oraz wsparcia pomostowe w okresie pierwszych 6 m-cy funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, wsparcie pomostowe przedłużone.
 • 3-miesięczne staże zawodowe z gwarancją zatrudnienia na kolejny czwarty miesiąc. W ramach stażu wypłacane będą stażyście świadczenia w postaci wynagrodzenia wraz z opłacaniem składek ZUS, jak również pokrywane będą koszty niezbędnych badań lekarskich.
 • Pakiety usług doradczych specjalistycznych
 • marketingowych
 • finansowo-księgowych
 • prawnych
 • osobowych
 • Społeczny Inkubator Przedsiębiorczości (SIP) – działa w ramach projektu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach i mieści się w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym „ARES” przy ulicy Osiedle II 6 A w Suwałkach.

Celem funkcjonowania Społecznego Inkubatora Przedsiębiorczości jest:

 • rozwój sektora ekonomii społecznej na terenie miasta Suwałki, powiatów suwalskiego, sejneńskiego, monieckiego, augustowski, oraz sokólskiego, oraz wsparcie podmiotów ekonomii społecznej poprzez likwidację lub ograniczenie barier blokujących ich aktywność w działaniach,
 • zapewnienie wsparcia techniczno-administracyjnego dla podmiotów ekonomii społecznej poprzez prowadzenie działań w Inkubatorze,
 • budowa współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej działającymi w Inkubatorze, promocja działań partnerskich i sektora ekonomii społecznej,
 • zwiększenie aktywności sektora ekonomii społecznej poprzez wygenerowanie nowych inicjatyw realizowanych przez instytucje sektora ekonomii społecznej.

Podmiot ekonomii społecznej w ramach Społecznego Inkubatora Przedsiębiorczości ma do dyspozycji salę konferencyjną o powierzchni 67,9 m2, dostoswanej do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, odpowiedni sprzęt komputerowy, rzutnik multimedialny, nagłośnienie, tablicę, flipchart, jak również dostęp do infrastruktury internetowej obiektu.

Społeczny Inkubator Przedsiębiorczości udostępniany jest w godzinach pracy Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym „ARES” od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00.

Istnieje również możliwość skorzystania ze Społecznego Inkubatora Przedsiębiorczości w godzinach popołudniowych oraz w weekend po wcześniejszym uzgodnieniu.

W przypadku zamiaru skorzystania z SIP prosimy o kilkudniowy wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy w celu dopełnienia formalności i ustalenia terminu: tel kom. 501 041 400, tel. stacjonarny 87 566 20 55; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule prosimy wpisanie:  „Społeczny Inkubator Przedsiębiorczości”.