Ustawienia

23 marca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie zwiększające pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich (KGW).

Po wprowadzonu zmian do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 sierpnia 2021 r. w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich, zgodnie z § 5 ust. 1 wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków koła ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, i wynosi:

8000 zł, jeżeli koło liczy nie więcej niż 30 członków (wcześniej było 5000 zł);

9000 zł, jeżeli koło liczy od 31 do 75 członków (wcześniej było 6000 zł);

10.000 zł, jeżeli koło liczy ponad 75 członków (wcześniej było 7000 zł).

Pobierz plik PDF