Aktualności

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach” przypomina, iż nadal posiada w ofercie w ramach projektu, 3-miesięczne staże zawodowe z gwarancją zatrudnienia stażysty na kolejny czwarty miesiąc, na co najmniej ½ etatu.

Społeczny Inkubator Przedsiębiorczości w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach” zaprasza podmioty ekonomii społecznej do bezpłatnego korzystania z:

Okres Świąt Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, czas radości, w którym nikt nie powinien czuć się samotny ani odrzucony.

Strona 6 z 13

Przejdź na początek