Aktualności

Zmiany w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego

Uwaga od dnia 15.03.2021 obowiązują zmiany dotyczące Regulaminu udzielania wsparcia finansowego

na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych bądź podmiotach ekonomii ekonomii społecznej, w związku z przekształceniem w przedsiębiorstwa społeczne, dotyczące załącznika nr 11 (umowa o udzielenie dotacji) oraz w załącznika  nr 17 (umowa o udzielenie wsparcia pomostowego).

 

W tresci umów został dodany przypis:

"W przypadku, gdy brak odpowiedniej ilości środków na rachunku bankowym Realizatora jest wynikiem braku przekazania środków przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Odbiorcy wsparcia nie przysługują w stosunku do Realizatora żadne roszczenia.

*Nie dotyczy w przypadku, gdy brak środków na rachunku bankowym Realizatora wynika z pomniejszeń wydatków kwalifikowanych w ramach wniosków o płatność w wyniku stwierdzonych przez IZ nieprawidłowości.”

 

W zakładce dokumenty zostały umieszczone aktualnie obowiązujace załączniki nr 11 i 17 uwzgledniające powyższe zmiany.

Przejdź na początek