Aktualności

W dn. 18-23 lutego 2021r. odbył się audyt działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach

Audyt został przeprowadzony na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jego celem było sprawdzenie, w jakim stopniu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach, posiadając Akredytację Ośrodka Wsparcia Wysokiej Jakości, spełnia i realizuje Standardy działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Audyt przeprowadzili specjaliści z DPC A. Danylczenko i spółka sp. jawna. Działania zespołu audytującego obejmowały weryfikację dokumentacji oraz wywiady z kadrą OWES i z naszymi klientami (organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje pomocy społecznej i rynku pracy).

Bardzo cieszą nas pozytywne opinie o naszej pracy, które przekazaliście Wy – nasi klienci – audytowi podczas wywiadów osobistych. Dziękujemy za tak miłe słowa!

Przejdź na początek