Ustawienia

11. sierpnia odbyło się kolejne seminarium z tematyki ekonomii społecznej pt. "Dla kogo ekonomia społeczna" w Nowym Dworze.

Ekonomia Społeczna odgrywa coraz większą rolę w społeczeństwie i gospodarce. Pomaga przezwyciężać znaczące problemy społeczne poprzez angażowanie ludzi w działania na rynku pracy. Jest także kuszącą alternatywą dla osób które nie widzą siebie w dużych korporacjach, czy też nie potrafią pracować w miejscach nastawionych wyłącznie na maksymalne wyniki. Ekonomia społeczna jest sposobem pracy, który ukierunkowany jest na człowieka oraz jego potrzeby.

 

Ekonomia Społeczna to sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy:

  • integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją,
  • tworzeniu miejsc pracy,
  • świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (interesu ogólnego).

Oznacza to, że dla podmiotów ekonomii społecznej istotne znaczenie – obok celu gospodarczego – ma misja społeczna.

 

Przedsiębiorstwa  ekonomii społecznej aktywizują grupy społeczne, które najczęściej pomijane są na lokalnych rynkach pracy, udzielają pomocy bezrobotnym  oraz umożliwiają osobom o najniższych kwalifikacjach zawodowych powrót do pracy,  co skutecznie zapobiega ich marginalizacji i nieuchronnemu wykluczeniu ze  społeczeństwa.

 

Analizując zakres aktywności podmiotów ekonomii społecznej oraz występowania ryzyka wykluczenia społecznego, nie sposób nie zauważyć, że w dużej mierze pokrywa się on podmiotowo z wyszczególnioną w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy grupą osób będących w tzw. szczególnej sytuacji na rynku pracy

 

Tym razem spotkanie odbyło się w Nowym Dworze. Tematem przewodnim seminarium było: "Dla kogo ekonomia społeczna". Przybyłe na spotkania zainteresowane osoby wysłuchały prelekcji przygotowanej przez Panią Dorotę Salik. Na spotkaniu można było zapoznać się z założeniami ekonomii społecznej i najważniejszymi pojęciami i przepisami rządzącymi tym zagadnieniem. Uczestnicy mogli dowiedzieć się także, jakie są formy działania naszego ośrodka oraz poznać możliwości skorzystania z oferowanych przez nas form wsparcia.

 

Prosimy o uważne śledzenie naszej strony. Takie spotkania w ramach cyklu bedą się nadal odbywały. Serdecznie zapraszamy.

 

22 sierpnia 2022 Seminarium Nowy Dwór
22 sierpnia 2022 Seminarium Nowy Dwór
22 sierpnia 2022 Seminarium Nowy Dwór
22 sierpnia 2022 Seminarium Nowy Dwór
22 sierpnia 2022 Seminarium Nowy Dwór
22 sierpnia 2022 Seminarium Nowy Dwór