Aktualności

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku organizuje Kiermasz Przedświateczny

 

Kiermasz odbędzie się w Galerii Auchan Hetmańska w Białymstoku w dniach 11-13 grudnia 2020 roku.  

Celem kiermaszu jest promocja  PES i PS wśród szerokiej grupy odbiorców, a także promocja i sprzedaż produktów przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne z terenu województwa podlaskiego.

 

Kiermasz organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku realizujący projekt „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w tym wydarzeniu.

 

Przejdź na początek