Aktualności

Ogłaszamy nabór wniosków w konkursie "Pakiety Usług Doradczych Specjalistycznych"

26.11.2020 - Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach ogłasza konkurs na udzielenie wsparcia finansowego podmiotom ekonomii społecznej i przedsiębiorstwom społecznym pn. „PAKIETY USŁUG DORADCZYCH SPECJALISTYCZNYCH”

O przyznanie wsparcia w formie pakietu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne spełniające wymogi regulaminu konkursu z terenu subregionu suwalskiego, tj. powiatów: M. Suwałki, suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, sokólskiego i monieckiego.

 

PAKIETY USŁUG DORADCZYCH SPECJALISTYCZNYCH mają na celu zwiększenie potencjału ekonomicznego podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w regionie.


W ramach pakietu usług doradczych specjalistycznych  PES/PS może otrzymać wsparcie w kwocie 1000 PLN brutto/netto*, które może przeznaczyć na sfinansowanie następujących usług:

  •  prawnych
  •  finansowo-księgowych
  •  marketingowych
  •  osobowych

*w przypadku, gdy podmiot jest płatnikiem VAT, koszty podatku VAT stanowią wydatek niekwalifikowalny, dotacja wówczas może zostać przyznana w kwocie netto

 

Aby PES/PS mógł wziąć udział w konkursie musi  być czynnym uczestnikiem projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach", tj. jeśli wcześniej nie przystąpił do udziału w projekcie, musi wraz z wnioskiem konkursowym złożyć formularz rekrutacyjny, deklarację udziału w projekcie i oświadczenie uczestnika. Wszystkie niezbędne formularze i załączniki znajdują się w zakładce "Dokumenty"  jak również pod niniejszym ogłoszeniem o konkursie.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu wraz z załącznikami. Informujemy, że wnioski niekompletne i niespełniające wymogów będą zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu odrzucane. 

Termin składania wniosków: do 10.12.2020r. włącznie.

W przypadku wniosków przesłanych drogą pocztową decyduje data nadania na kopercie potwierdzona stemplem pocztowym.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać:

- w siedzibie biura projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach", ul. Osiedle II 6A  16-400 Suwałki, 

- pod tel. 501 041 400

- za pośrednictwem e'mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UWAGA: W związku z zaistniałą sytuacją wywołaną wirusem SARS-CoV-2  dostęp do siedziby biura projektu  "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach" jest tymczasowo ograniczony osobom z zewnątrz. W związku z powyższym w przypadku konieczności kontaktu osobistego, lub przekazania dokumentacji osobiście prosimy o umówienie się z wyprzedzeniem na spotkanie mailowo lub telefonicznie. Prosimy również o skorzystanie po przyjściu do siedziby biura projektu z dzwonka umieszczonego przy wejściu do budynku.

Przejdź na początek