Aktualności

Już trwają szkolenia dla grup inicjatywnych

Szkolenie dla każdej grupy obejmuje tematykę zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych oraz tzw. warsztaty ABC przedsiębiorczości.

Już niedługo dla grup inicjatywnych, które przejdą proces szkoleniowy zostanie ogłoszony zamknięty konkurs wniosków o przyznanie wsparcia na założenie, przystąpienie lub zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych. 

Dotacja inwestycyjna na jedno stanowisko pracy wynosi 21.020,00 zł. Dodatkowo może być udzielone wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących wydatków przedsiębiorstwa w kwocie 1.200,00 zł miesięcznie.

W cyklu szkoleń biorą udział uczestnicy projektu, którzy dopiero zamierzają rozpocząć działalność, bądź podjąć pracę w ramach przedsiębiorstwa społecznego, jak również przedstawiciele istniejących przedsiębiorstw społecznych, które zamierzają zatrudnić pracowników ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przejdź na początek