Aktualności

Wzięliśmy udział w "Dniu Kariery w Sektorze Kulturalnym i Kreatywnym" w Puńsku

W dniu 27 maja 2022 roku w Puńsku w Domu Kultury Litewskiej odbyło się wydarzenie "Dzień Kariery w Sektorze Kulturalnym i Kreatywnym zorganizowane przez Gminę Puńsk, oraz Fundację EFORTz Kleosina. 

W wydarzeniu wzięło udział wielu wystawców prezentujących swoją działalność iwyroby rękodzielnicze. Wzięły też udział podmioty ekonomii społecznej oraz Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach. Celem tej jednodniowej imprezy był wzrost świadomości społecznej na temat sektora kultury, przemysłu kreatywnego jak i dziedzin istotnych dla przedsiębiorczosci i zatrudnienia. Wydarzenie skierowane było m.in. do młodzieży szkół średnich, a program objął występy i prezentacje artystów oraz osób zajmujących się kulturą, forum dyskusyjne, a takze promocję oferty edukacyjnej oraz możliwości rozwoju zawodowego w sektorze kreatywnym i kulturalnym pogranicza polsko - litewskiego.

 

Głównym organizatorem wydarzenia była Fundacja EFORT współpracująca z Gminą Puńsk w ramach projektu "Wspólna Inicjatywa zatrudnieniowa młodzieży w celu zaspokojenia potrzeb transgranicznego rynku pracy" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska (INTERREG VA) 2014-2020. Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie postaw przedsiębiorczych i zdolnosci do zatrudnienia młodzieży w sektorze kultury i przemysłów kreatywnych.

 

W ramach projektu sektor kreatywny jest eozumiany jako działalność, która opiera się na wartościach kulturowych oraz na ekspansji twórczej i obejmuje architekturę, biblioteki, muzea, rzemiosło artystyczne, sektor audiowizualny, dziedzictwo kulturowe, projektowanie, festiwale, muzykę, literaturę, sztuki performatywne, działalność wydawniczą, reklamę oraz sektor informatyczny.

 

DSC 0233

 
 

 

 

SKM 22722052720040 

Przejdź na początek