Ustawienia

Organizatorzy wydarzenia to Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku oraz Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok. Targi odbywały się na Rynku Kościuszki. Hasłem przewodnim było w tym roku: "Społecznie Wkręceni".

Celem Targów była promocja działalności podmiotów ekonomii społecznej oraz integracja z mieszkańcami województwa podlaskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych podmioty ekonomii społecznej zaprezentowały swoją ofertę, zarówno w formie przedstawienia informacji, jak i wystawy wytwarzanych produktów i usług. Wśród bogatej oferty targów każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nie zabrakło specjalnie przygotowanych atrakcji przeznaczonych dla dzieci.

Wśród wystawców znalazły się m.in.

  • przedsiębiorstwa społeczne
  • spółdzielnie socjalne
  • podmioty reintegracyjne
  • organizacje pozarządowe

 

Wszystkie podmioty, które prezentowały się na targach, tworzą nowe miejsca pracy oraz działają na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podczas targów wręczone zostały certyfikaty Znaku Jakości „Zakup Prospołeczny”. Wyróżniono podmioty Ekonomii Społecznej z terenu województwa podlaskiego. Certyfikat oznacza, że odznaczają się jakością wytwarzanych produktów oraz świadczonych usług.

Działanie organizowane jest w ramach projektu „Koordynacja i monitorowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie w 2022 r.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym województwa podlaskiego.

 

3 lipca 2022 XI Targi Ekonomii Społecznej
3 lipca 2022 XI Targi Ekonomii Społecznej
3 lipca 2022 XI Targi Ekonomii Społecznej
3 lipca 2022 XI Targi Ekonomii Społecznej
3 lipca 2022 XI Targi Ekonomii Społecznej
3 lipca 2022 XI Targi Ekonomii Społecznej
3 lipca 2022 XI Targi Ekonomii Społecznej
3 lipca 2022 XI Targi Ekonomii Społecznej
3 lipca 2022 XI Targi Ekonomii Społecznej
3 lipca 2022 XI Targi Ekonomii Społecznej
3 lipca 2022 XI Targi Ekonomii Społecznej
3 lipca 2022 XI Targi Ekonomii Społecznej
3 lipca 2022 XI Targi Ekonomii Społecznej
3 lipca 2022 XI Targi Ekonomii Społecznej
3 lipca 2022 XI Targi Ekonomii Społecznej
3 lipca 2022 XI Targi Ekonomii Społecznej
3 lipca 2022 XI Targi Ekonomii Społecznej
3 lipca 2022 XI Targi Ekonomii Społecznej